Ucho uważne, serce uważne

Lidia uważnie słuchała słów św. Pawła (zob. Dz 16, 14).
Dusza prowadzona przez łaskę lubi słuchać słowa prawdy.
Dusza prowadzona przez łaskę słucha słowa prawdy chętnie, cierpliwie, ze zrozumieniem.
Dusza prowadzona przez łaskę, słuchając słowa prawdy, pomnaża swą wiedzę.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.