Distínguere

Dobrze się zastanówmy – czy chodzi nam o dostęp do kultu katolickiego, czy reformowanego. Nie jest to to samo.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.