Ku czci Przenajświętszego Sakramentu

Uwielbiajmy codziennie Przenajświętszy Sakrament!
Z czcią pozdrawiajmy Pana Jezusa obecnego w Przenajświętszym Sakramencie, zwłaszcza kiedy znajdziemy się w kościele czy w kaplicy, w których znajduje się tabernakulum z przechowywanym Przenajświętszym Sakramentem.
Szczególnie ważny jest czas Komunii Świętej. Pan Jezus obecny w Przenajświętszym Sakramencie przychodzi do mojej duszy. To jest najważniejsze spotkanie na świecie! Trzeba wtedy Pana Jezusa podjąć jak najgodniej!
Poniższymi katolickimi tekstami możemy posłużyć się, aby godnie odprawić dziękczynienie po przyjęciu Komunii Świętej:

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Niechaj będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony,
Przenajświętszy Sakrament, ten niebieski Testament.

Wielbię Ciebie w każdym momencie,
o, Żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie.

Chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie,
Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.