Perspektywy ostateczne

„Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10, 22).

Pilnie dołóżmy starań, aby w naszym życiu – ile jeszcze Pan Bóg pozostawi nas na ziemi – ujawniła się konsekwencja, jaka jest obowiązkiem katolika.
Pilnie dołóżmy starań, aby po naszej śmierci można było powiedzieć – zgodnie z prawdą: to był kapłan (osoba zakonna, osoba świecka), który do końca pozostał wierny kultowi katolickiemu – Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Pilnie dołóżmy starań, aby po naszej śmierci można było powiedzieć – zgodnie z prawdą: to był kapłan (osoba zakonna, osoba świecka), który do końca pozostał wierny wierze katolickiej – zawartej na kartach tradycyjnych katolickich katechizmów.
Pilnie dołóżmy starań, aby po naszej śmierci można było powiedzieć – zgodnie z prawdą: to był kapłan (osoba zakonna, osoba świecka), który do końca pozostał wierny swoim obowiązkom stanu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.