365 dni w łasce uświęcającej

Fundamenty! W pierwszym dniu Roku Pańskiego 2022 rozumna dusza katolicka czyni wobec Pana Boga mocne, dobre postanowienie:

Dołożę starań, aby 365 dni roku przeżyć w łasce uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.