Potężne zestawienie: Prawdziwa Msza Święta i Różaniec

„Papież Pius V nie wprowadził NOWEJ Mszy i nie nazwał jej swoim imieniem. Gdyby w najmniejszym nawet stopniu spróbował to uczynić, żaden z jego następców na tronie Piotrowym nie ważyłby się go kanonizować i uznać oficjalnie za świętego naszego Kościoła. A tego właśnie dokonał papież Klemens XI w 1712 roku, kiedy papież Pius V został ogłoszony ŚWIĘTYM Piusem V. Przeszedł on do historii jako papież prawdziwej Mszy Świętej oraz jako papież Różańca. Msza i Różaniec. PRAWDZIWA Msza i Różaniec. Cóż za potężne zestawienie!” (Ks. Gommar De Pauw).

I dzisiaj powstają miejsca, w których codziennie odprawiana jest Msza Święta w rycie rzymskim i codziennie wspólnie odmawiany jest Różaniec.
W ten sposób mamy realny wpływ na powstrzymanie zuchwale panoszącej się w świecie i w oficjalnych strukturach kościelnych, prowadzącej do piekła, rewolucji.
W ten sposób mamy realny wpływ na losy świata, na losy dusz.
W ten sposób mamy realny wpływ na przywracanie, w aktualnych czasach zamętu powszechnego, katolickiego porządku – katolickiej ortodoksji – w zakresie kultu, doktryny i moralności.
Gromadźmy się częściej w miejscach, gdzie codziennie odprawiana jest Msza Święta w rycie rzymskim i gdzie wspólnie odmawiany jest Różaniec!
I twórzmy także – w Polsce i za granicą – nowe miejsca, w których codziennie będzie odprawiana Msza Święta w rycie rzymskim i codziennie wspólnie będzie odmawiany Różaniec!
I przybywajmy na modlitwę – jeśli obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają – codziennie!
Doba ma 24 godziny. Nie żałujmy czasu Panu Bogu.
Bądźmy wielkoduszni. W modlitwie – wytrwali!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.