Dobrze czyni

Komu obowiązki stanu i okoliczności pozwalają, ten – przybywając częściej na Mszę Świętą w rycie rzymskim i spędzając więcej czasu w obecności Najświętszego Sakramentu – dobrze czyni.
Św. Ignacy Loyola w Regułach o trzymaniu z Kościołem zaleca między innymi: „Pochwalać częste słuchanie Mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim”.
Drogocenny czas z Bogiem, dla Boga.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.