Diabeł przyspiesza

Niszczenie katolickiego depozytu wiary – w kulcie, doktrynie i moralności – przyspiesza.
„Biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił diabeł do was, żywiący wielki gniew, gdyż wie, że ma mało czasu” (Ap 12, 12).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.