Okoliczności wysoce niefortunne

Panu Bogu należny jest kult doskonały – katolicki. Kultem katolickim jest Msza Święta w rycie rzymskim –  ryt własny Kościoła Katolickiego.
Przy ewentualnym rozważaniu powrotu katolickiej Mszy Świętej w rycie rzymskim do kościołów i kaplic, w których sprawowany jest kult reformowany, należy wziąć pod uwagę między innymi dwie kwestie:
– Czy godzi się w tym samym kościele i na tym samym ołtarzu sprawować kult katolicki i kult reformowany?
– Czy godzi się gromadzić się w tych kościołach i kaplicach, gdzie – z racji udzielania Komunii na rękę – dochodzi (o ile konsekracja ma miejsce) do utraty niezliczonej liczby konsekrowanych partykuł, spadających na podłogę i deptanych przez ludzi?
Przy ewentualnym rozważaniu powrotu katolickiej Mszy Świętej w rycie rzymskim do kościołów i kaplic, w których sprawowany jest kult reformowany, należy wziąć pod uwagę między innymi powyższe dwie kwestie poważne.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.