Kapłaństwo katolickie uszanowane

Duchownych katolickich, sprawujących wyłącznie kult katolicki i wiernie krzewiących katolicki depozyt wiary, należy otaczać szczególnym szacunkiem – nie dla ich zalet osobistych, lecz dlatego, że są wiernymi krzewicielami katolickiego depozytu wiary. Należy z zaufaniem korzystać z ich kapłańskiej służby – słuchać nauczania i przyjmować od nich Sakramenty Święte – aby duszę swoją uświęcać i zbawić.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.