Kwestia ważna

Jak się znosi zobowiązanie zaciągnione ślubem?
– Znosi się po pierwsze przez zamianę materii, to jest, skoro zajdzie pewna okoliczność ważna a taka, którą gdyby był przewidział ten, co ślub uczynił, nie byłby go wcale uczynił.
(Katechizm Św. Alfonsa Liguoriego, Doktora Kościoła, rozszerzony przez Ks. Bronisława Markiewicza)


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.