Konsultacja

Nie o drobiazg tu chodzi. O sprawę ważną. By nie błądzić i by mówić i działać słusznie.
O ileż mniej błędów popełniałaby żona, gdyby – zwłaszcza sprawy większej wagi – konsultowała z mężem.
O ileż mniej błędów w słowie i działaniu popełniałby kapłan, gdyby – zwłaszcza sprawy większej wagi – konsultował z konfratrem roztropnym.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.