Pobieżność i wnikliwość

Pobieżna lektura i pobieżne słuchanie skutkuje w niejednym przypadku rozminięciem się z prawdą – na piśmie lub słowem mówionym – przekazywaną.
Wnikliwa lektura i wnikliwe słuchanie skutkuje zrozumieniem prawdy – na piśmie lub słowem mówionym – przekazywanej.
Kwestia pilna, zwłaszcza gdy chodzi o katolicki depozyt wiary.
Wiele jest dusz pobieżnej wiary, ponieważ ich poznanie wiary było i jest pobieżne.
Są dusze głębokiej wiary – owoc wnikliwego poznania.
Dobrem nie do przecenienia jest poznanie wnikliwe. I gotowość do-myślenia kwestii do końca.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.