Non grata

Starożytny czcigodny ryt rzymski Mszy Świętej jest rytem własnym Kościoła Katolickiego.
Starożytny czcigodny ryt rzymski Mszy Świętej – w formie, w jakiej był sprawowany do lat pięćdziesiątych XX wieku – jest rytem doskonałym w każdym detalu.
Starożytny czcigodny ryt rzymski Mszy Świętej jest rytem katolickim, miłym Niebu i w najwyższym stopniu zbawiennym dla dusz.
Od ponad pięćdziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych krzewiona jest nowa religia, która obiektywnie różni się od wiary katolickiej, jaką Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa – nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki.
Kult katolicki jest w naszych czasach przedmiotem dyskryminacji. Msza Święta w rycie rzymskim jest niemile widziana. Missa non grata.
Kapłani, którzy pragną dochować wierności katolickiemu depozytowi wiary – w kulcie i w doktrynie – są dzisiaj przedmiotem dyskryminacji. Persona non grata.
Nie od rzeczy będzie zatem powiedzieć:
Żaden przełożony zakonny, gdyby był katolikiem, nie wyrzucałby z zakonu swojego podwładnego za to, że ten pragnie dochować wierności katolickiemu depozytowi wiary – w kulcie i w doktrynie.
Żaden biskup, gdyby był katolikiem, nie wyrzucałby z diecezji swojego podwładnego za to, że ten pragnie dochować wierności katolickiemu depozytowi wiary – w kulcie i w doktrynie.
Dałby Bóg rozum światły. Wszystkim.
Sąd Boży będzie nad każdą duszą.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.