Modlitwa po Komunii Świętej – postanowienie

Jeżeli jeszcze tego nie uczyniliśmy, uczyńmy sobie dzisiaj mocne postanowienie:

Moja modlitwa po Komunii Świętej będzie odtąd uważna, lepsza, dłuższa, bardziej skupiona, bardziej gorliwa, bardziej ufna i serdeczna.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.