Ofiara całkowita

Szczęśliwy ten, kto ofiaruje się Panu na całopalną ofiarę, ilekroć odprawia Mszę Świętą albo przystępuje do Komunii Świętej” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.