Możliwości realizacji dobra szeroko otwarte!

Niezależnie od tego, jak trudne i nieprzychylne nam byłyby okoliczności, w których się znajdziemy, miejmy na uwadze tę podstawową prawdę: Pan Bóg jest dobry i możliwość realizacji dobra – możliwość wypełniania przykazania miłości bliźniego – Pan Bóg pozostawia nam szeroko otwartą. Codziennie!
Będę realizował dobro, będę wypełniał przykazanie miłości bliźniego, gdy będę dobrze spełniał moje obowiązki stanu.
Będę realizował dobro, będę wypełniał przykazanie miłości bliźniego, gdy będę spełniał uczynki miłosierne względem ciała:

Łaknących nakarmić.
Pragnących napoić.
Nagich przyodziać.
Podróżnych w dom przyjąć.
Więźniów pocieszać.
Chorych nawiedzać.
Umarłych grzebać.

I uczynki miłosierne względem duszy:

Grzeszących upominać.
Nieumiejących pouczać.
Wątpiącym dobrze radzić.
Strapionych pocieszać.
Krzywdy cierpliwie znosić.
Urazy chętnie darować.
Modlić się za żywych i umarłych.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.