Drogocenna cnota czystości

Pilnie zachowujmy wymagania dotyczące cnoty czystości – w myślach, słowach i uczynkach. W domu i poza domem. W kościele i na ulicy. W lecie i codziennie.
Wysokie wymagania w tej sferze stoją na straży życia łaski w duszy. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).


„Albowiem nie wezwał nas Bóg do nieczystości,
ale do uświęcenia się” (1 Tes 4, 7).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.