Po prostu obowiązek (2/2)

Obowiązkiem katolika świeckiego jest związać się wyłącznie z kultem katolickim – nie reformowanym.
Obowiązkiem katolika świeckiego jest trzymać się katolickiej doktryny – nie reformowanej.

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Doktryna, którą Kościół Katolicki – pod przewodem prawowitych papieży – krzewił przez wieki, jest doktryną katolicką.
Katolik świecki, który wiąże się z Mszą Świętą w rycie rzymskim – kultem katolickim – spełnia po prostu swój obowiązek.
Katolik świecki, który trzyma się doktryny, którą Kościół Katolicki – pod przewodem prawowitych papieży – krzewił przez wieki, spełnia po prostu swój obowiązek.
Taki katolik świecki będzie mógł pod koniec swojego ziemskiego życia wyznać z pokorą: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.