Rady dla duszy pożyteczne

Zwłaszcza w sprawach ważnych i poważnych – przed podjęciem decyzji – nie należy kierować się emocjami, podszeptami gorącej głowy (swojej lub cudzej) lub sugestiami diabła.
Zwłaszcza w sprawach ważnych i poważnych – przed podjęciem decyzji – dobrze będzie odprawić dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź, modlić się o światło, skonsultować sprawę z roztropnym duchownym katolickim.
Kto ma na uwadze dwie powyższe wskazówki, uniknie wielu decyzji pospiesznych, błędnych i szkodliwych.
Kto ma na uwadze dwie powyższe wskazówki, będzie podejmował decyzje roztropne, trafne i dla duszy pożyteczne.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.