Misjonarz świata

„On puszcza słowo swe na ziemię, bardzo prędko biegnie mowa Jego” (Ps 147, 15).

Jednym z darów Bożych, danych nam na czasy zamętu powszechnego, jest internet. Dany nam tylko do dobrego wykorzystania.
Jest on wielce pożytecznym narzędziem, które może nam posłużyć do poznawania i do krzewienia wiary katolickiej – ortodoksyjnej niezreformowanej katolickiej doktryny.
Katolicki kapłan – za pośrednictwem internetu krzewiący ortodoksyjną niezreformowaną katolicką doktrynę – wypełnia posłusznie nakaz Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).
Katolicki kapłan – za pośrednictwem internetu krzewiący ortodoksyjną niezreformowaną katolicką doktrynę – może powiedzieć za Św. Pawłem, Apostołem Narodów: „Jeśli bowiem będę opowiadał Ewangelię, nie mam chluby, gdyż mię zmusza konieczność; albowiem biada mi, jeślibym Ewangelii nie opowiadał” (1 Kor 9, 16).
Katolicki kapłan – za pośrednictwem internetu krzewiący ortodoksyjną niezreformowaną katolicką doktrynę – jest misjonarzem świata.
Jednym z darów Bożych, danych nam na czasy zamętu powszechnego, jest internet. Dany nam tylko do dobrego wykorzystania.
Jest on wielce pożytecznym narzędziem, które może nam posłużyć do poznawania i do krzewienia wiary katolickiej – ortodoksyjnej niezreformowanej katolickiej doktryny.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.