Rozpoznajmy czas nawiedzenia!

Rozpoznajmy czas nawiedzenia!
Oby Chrystus Pan nie płakał nad nami, jak płakał nad zatwardziałą Jerozolimą, zapowiadając kary za to, że to święte miasto nie rozpoznało czasu swego nawiedzenia (zob. Łk 19, 41-44).
Wszędzie tam, gdzie odradza się katolicki kult, wszędzie tam, gdzie odradza się katolicka wiara, możemy powiedzieć zgodnie z prawdą: Bóg nawiedził lud swój!
Wszędzie tam, gdzie odradza się katolicki kult, wszędzie tam, gdzie odradza się katolicka wiara, możemy powiedzieć zgodnie z prawdą, że spełniają się słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa: „A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Wszędzie tam, gdzie dzięki katolickim duchownym – choćby ich było niewielu – odradza się katolicki kult, wszędzie tam, gdzie odradza się katolicka wiara, możemy powiedzieć zgodnie z prawdą, że odradza się Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Pisał Św. Hieronim, doktor Kościoła: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. – „Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”. Prawdziwa – to znaczy katolicka. Nie: reformowana.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.