Warunki bazowe

Jeżeli poważnie chcemy prowadzić życie duchowe, zacznijmy od regularnej – pełnej czci, zaufania, pokory i miłości – codziennej modlitwy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.