Przywracajmy wiarę katolicką! (1/5)

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?
Duszpasterstwa katolickie – nie tylko z nazwy, lecz de facto – są nieliczne. Dzięki łasce Bożej i dzięki ludzkiej współpracy z łaską Bożą – istnieją.
Jak mogę przyczyniać się do dobrych owoców tychże duszpasterstw?
Wskażmy na pięć istotnych elementów: modlitwa, post, praca, dar pieniężny, obecność.

1. Modlitwa. Módlmy się codziennie o dobre obfite owoce katolickiego duszpasterstwa. Zamawiajmy w tej intencji Msze Święte, odmawiajmy w tej intencji Różaniec, prośmy w tej intencji Św. Józefa i wszystkich Świętych. Módlmy się codziennie o dobre, obfite owoce katolickiego duszpasterstwa i o powszechny powrót ortodoksji katolickiej – w Polsce i na świecie.
Nasza modlitwa niech płynie z serca czystego!
Pamiętajmy na pouczenie Katechizmu Katolickiego Św. Piusa X:

Na czym polega pierwszy i najlepszy warunek, aby modlitwa była skuteczna?
Pierwszym i najlepszym warunkiem skuteczności modlitwy jest być w stanie łaski, albo pragnąć w nim być.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.