Przywracajmy wiarę katolicką! (3/5)

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?
Duszpasterstwa katolickie – nie tylko z nazwy, lecz de facto – są nieliczne. Dzięki łasce Bożej i dzięki ludzkiej współpracy z łaską Bożą – istnieją.
Jak mogę przyczyniać się do dobrych owoców tychże duszpasterstw?
Wskażmy na pięć istotnych elementów: modlitwa, post, praca, dar pieniężny, obecność.

3. Praca. Dla godnego przygotowania takich miejsc potrzeba rąk do pracy. Dusza gorliwa chętnie da swój wkład czasu, talentów, zdolności, sił. Chodzi na przykład o prace fizyczne – ale nie tylko – chodzi o prace remontowe, transportowe, projektowe, dekoracyjne, zadbanie o porządek czy solidne posprzątanie oratorium, kaplicy czy kościoła przed niedzielą.
Wielkim zaszczytem jest przyczyniać się do piękna domu Bożego – miejsca modlitwy, miejsca katolickiego kultu. Starajmy się!
I unikajmy w tej sprawie prowizorki. Nie martwiąc się o dzień jutrzejszy, czyńmy wszystko, co możliwe dzisiaj, aby miejsca, w których sprawowany jest wyłącznie katolicki kult i w których krzewiona jest wyłącznie katolicka wiara, były jak najpiękniej przygotowane, z troską o godne uczczenie – o najgodniejsze uczczenie! – Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.