Przywracajmy wiarę katolicką! (2/5)

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?
Duszpasterstwa katolickie – nie tylko z nazwy, lecz de facto – są nieliczne. Dzięki łasce Bożej i dzięki ludzkiej współpracy z łaską Bożą – istnieją.
Jak mogę przyczyniać się do dobrych owoców tychże duszpasterstw?
Wskażmy na pięć istotnych elementów: modlitwa, post, praca, dar pieniężny, obecność.

2. Post. Każdy katolik po ukończeniu siódmego roku życia jest zobowiązany do zachowania postu jakościowego – czyli powstrzymania się od pokarmów mięsnych – w piątki.
Zważywszy na niezwykle poważne aktualne okoliczności, chciejmy jednak dać Panu Bogu dar bardziej hojny – na przykład w piątki praktykując post ścisły, to znaczy spożywając tylko jeden posiłek do syta i dwa bardzo skromne. Ten post ścisły, czy inne posty, bądź inne umartwienia, ofiarujmy Panu Bogu w intencji o dobre obfite owoce katolickiego duszpasterstwa i o powszechny powrót ortodoksji katolickiej – w Polsce i na świecie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.