Troska rodziców o powołanie syna

Największą łaską, jaką Bóg może obdarzyć rodzinę, jest powołanie jej syna na kapłana (Św. Jan Bosko).

Jeżeli rodzice poważnie traktują powołanie swojego syna do kapłaństwa, będą go wspierać po katolicku – począwszy od tego, że wyrzucą grzech śmiertelny ze swego małżeństwa i ze swego domu, i będą się pilnie troszczyć o życie w łasce uświęcającej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.