Troska Kościoła Katolickiego o chorych

Z racji wczorajszego święta Św. Łukasza, Ewangelisty, który był lekarzem, przypomnijmy, że troska Kościoła Katolickiego o chorych wyraża się w udzielaniu sakramentu Ostatniego Namaszczenia i Wiatyku (Komunii Świętej) – w przypadku poważnej choroby i niebezpieczeństwa śmierci.
Oprócz tego, w Rituale Romanum (Collectio Rítuum) znajdują się błogosławieństwa związane z sytuacją choroby:

Benedíctio puerórum aegrotántium.
Błogosławieństwo chorego dziecka.

Benedíctio adúlti aegrotántis.
Błogosławieństwo dorosłego chorego.

Eadem benedíctio pro plúribus infírmis.
Błogosławieństwo wielu chorych.

Benedíctio cuiuscúmque medicínae.
Błogosławieństwo lekarstw.

Benedíctio linteáminum pro infírmis.
Błogosławieństwo opatrunków.

Kapłan modli się nie tylko za poświęcane przedmioty, ale i za chorych, którzy ich używać będą. Obrzędy zawierają także poświęcenie osób i przedmiotów wodą święconą.
W sytuacji choroby prośmy kapłana katolickiego o błogosławieństwo.
Im częściej katolicki kapłan będzie modlił się z wiarą i błogosławił, zgodnie z tradycyjnym katolickim Rituale Romanum, tym więcej łask dla duszy i dla ciała będzie spływać na wiernych. Także na chorych.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.