Postanowienie zbawienne

„Nie grzeszcie” (Ef 4, 26).

Największą niedorzecznością i obrazą Pana Boga jest grzech śmiertelny. Bez względu na to, czy w swoim życiu popełniliśmy kiedykolwiek grzech śmiertelny, czy nie, uczyńmy mocne postanowienie, aby nigdy w życiu nie popełnić grzechu śmiertelnego. Jest ono jak najbardziej w zakresie naszych możliwości. Jeżeli uczynimy dobry użytek z wolnej woli i jeśli pokornie będziemy prosić Pana Boga o łaskę, postanowienie zrealizujemy. Postarajmy się!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.