Gościnność i ucho otwarte na słowo Apostoła

W czasie jednej ze swoich podróży apostolskich Św. Paweł Apostoł oraz towarzyszący mu „przyszli do Antiochii Pizydyjskiej; a wszedłszy do synagogi w dzień sobotni, usiedli. Po odczytaniu zaś Zakonu i Proroków, posłali do nich przełożeni synagogi, mówiąc: Mężowie bracia, jeśli macie jakie słowo zachęty do ludu, to mówcie” (Dz 13, 14-15).
Wiedziano, jak się zachować wobec Apostoła Chrystusowej Ewangelii. Podjęto go gościnnie i poproszono o słowo.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.