Pełne szklanki

Bywają sytuacje, gdy ktoś wobec kapłana jest życzliwy – i po ludzku się odezwie, i pomocy materialnej i innej udzieli, ale dusza pozostaje zamknięta (zablokowana) na istotne skarby, jakie z ustanowienia Chrystusa niesie ze sobą Sakrament Kapłaństwa: łaskę (przez Sakramenty Święte, które kapłan sprawuje) i prawdę (przez ortodoksyjną katolicką doktrynę, którą kapłan krzewi). Do Sakramentów Świętych nie przystępuje i słów kapłana nie słucha. Rozminięcie się z Chrystusowym zamysłem wobec Sakramentu Kapłaństwa.
Jeśli szklanka jest pełna, niczego się już tam nie doleje.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.