Źródła czyste rozumienia kapłaństwa

Kim jest kapłan katolicki, jakie są jego obowiązki oraz jak wierni powinni odnosić się do kapłanów, tego uczy od dwóch tysięcy lat Kościół Katolicki, pouczony Bożym Objawieniem. Treści te są dostępne między innymi w tradycyjnych katolickich katechizmach, w rozdziałach dotyczących Sakramentu Kapłaństwa.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.