Różnica

Gdy dusza pełna pychy, myśli i mówi: ci księża byliby dobrzy, gdyby czynili tak, jak ja myślę.
Gdy dusza pokorna, myśli i mówi: ci księża byliby dobrzy, gdyby czynili tak, jak naucza od wieków Kościół Katolicki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.