Źródłowo

Św. Paweł Apostoł nie miał oporów, aby – kiedy zaszła potrzeba z powodu uroszczeń żydowskich – publicznie bronić swojej osoby i swojego autorytetu apostolskiego. Wątki autobiograficzne i autoapologetyczne są obecne w listach pawłowych, najobszerniej – w 2 Liście do Koryntian.
Analogicznie, na każdym etapie dziejów Kościoła – wobec uroszczeń żydowskich i innych – słusznie czynią katoliccy duchowni roztropnie broniąc swojej osoby i swojego autorytetu apostolskiego.

Jest to już jakiś poziom rzetelności metodologicznej, jeśli dla kogoś dalece niewystarczające okazuje się to, co o skromnym katolickim kapłanie tu i tam mówi się lub pisze, ale postanawia sięgać do źródeł.
Po pierwsze zatem: źródłowo – codzienna służba kapłańska realizuje się w Oratorium Rzymskokatolickim Św. Józefa we Wrocławiu. Kto bramy jego przekracza, widzi i słyszy, co faktycznie ma miejsce.
Po drugie: źródłowo – codzienna służba kapłańska realizuje się pod trzema adresami internetowymi (które notabene skromnie dołączane są na zakończenie każdego wpisu na niniejszym blogu):

https://sacerdoshyacinthus.com

https://verbumcatholicum.com

https://actualia.blog

Kto powyższe adresy odwiedza, widzi i słyszy, co faktycznie ma miejsce.
Jest to już jakiś poziom rzetelności metodologicznej, jeśli dla kogoś dalece niewystarczające okazuje się to, co o skromnym katolickim kapłanie tu i tam mówi się lub pisze, ale postanawia sięgać do źródeł.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.