Czuwajmy!

Nie mogą czuć się raz na zawsze bezpieczni ci, którzy popełniali w swoim życiu wiele grzechów śmiertelnych i dzięki łasce Bożej nawrócili się i z grzechem zerwali.
I nie mogą czuć się raz na zawsze bezpieczni ci, którzy nigdy nie obrazili Boga grzechem śmiertelnym.
I jedni, i drudzy muszą czuwać, aby nie stać się mieszkaniem diabła.
Przestrzega Św. Paweł Apostoł: „Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł” (1 Kor 10, 12).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.