Przestroga przed diabłem

Istnienie diabła nie jest bajką, legendą, religijnym pomysłem. Istnienie diabła jest faktem. Diabeł istnieje.
Obecność diabła jest to obecność złowieszcza, niszcząca, destrukcyjna, mająca na celu oddzielenie, rozłączenie, odseparowanie stworzenia od Stwórcy, człowieka od Boga – i w doczesności, i na wieczność.
Św. Piotr Apostoł przestrzega i wzywa: „Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie” (1 P 5, 8-9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.