Z katechizmu – o diable

Papież Św. Pius X naucza w Katechizmie:

Czy wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu?
Nie wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu, ale wielu z nich (za sprawą pychy) chciało być równymi Bogu i niezależnymi od Niego. Za ten grzech zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła.

Jak nazywani są ci Aniołowie, którzy zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła?
Aniołowie, którzy zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła są zwani diabłami, a ich przywódca nazywa się Lucyfer albo szatan.

Czy diabły mogą nam szkodzić?
Tak, diabły mogą nam poważnie zaszkodzić na duszy i na ciele, zwłaszcza gdy nas kuszą do grzechu, gdy Bóg na to pozwoli.

Dlaczego diabły kuszą nas do złego?
Diabły kuszą nas do złego, gdyż z zazdrości do nas chciałyby naszego potępienia, a ponadto nienawidzą Boga, którego obraz jest w nas. Z kolei Bóg pozwala na te pokusy, abyśmy mogli je pokonać z pomocą Jego łaski i abyśmy w ten sposób ćwiczyli się w cnotach i zdobywali zasługi na życie wieczne w niebie.

Jak można pokonać pokusy?
Pokusy można pokonać przez czujność, modlitwę i chrześcijańskie umartwienie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.