Zaszczytny przywilej

Są katolicy, którzy wspierają katolickich duchownych oraz duszpasterstwa i miejsca, gdzie sprawowany jest katolicki kult i krzewiona jest katolicka doktryna – modlitwą i postem, dobrą radą, pracą i ofiarą materialną. Te ofiarne dusze niech poczytują sobie ten swój wkład jako zaszczytny przywilej.

Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jak Panu, a nie ludziom (Kol 3, 23)


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.