O pieniądzach

Si benefeceris, scito cui feceris.
„Jeśli chcesz dobrze czynić, zważ, komu masz czynić” (Syr 12, 1).

I w końcu doszliśmy do pieniędzy. Nadszedł czas. Jest konieczność, abyśmy doszli do tematu pieniędzy. Kwestia strategiczna dla rzymskich katolików!
Dobrze będzie NIE wspierać finansowo tych inicjatyw, które nie są bez zarzutu pod względem czystości wiary katolickiej, to znaczy nie są przejrzyście i dostrzegalnie wierne Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte.
Dobrze będzie wspierać finansowo te inicjatywy, które są bez zarzutu pod względem czystości wiary katolickiej, to znaczy są przejrzyście i dostrzegalnie wierne Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte.
W podejściu do tej kwestii konkretyzuje się i weryfikuje nasza odpowiedzialność za umniejszanie roli i zasięgu oddziaływania tych inicjatyw, które pod etykietkami katolickimi krzewią nową synkretystyczną, indyferentystyczną religię.
W podejściu do tej kwestii konkretyzuje się i weryfikuje się nasza wiara oraz odpowiedzialność za jej wierny przekaz współczesnym i następnym pokoleniom.
Sapienti sat.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube