Ale o jaką prawdę chodzi?

elígite vobis hódie, cúi servíre vultis
„rostrzygnjicie dziś, komu służyć chcecie…” (Joz 24, 15).

I przychodzi także moment wyboru, decyzji:
prawda etapu czy prawda niezmienna, objawiona przez Boga?

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus