Wybór nieodzowny

Et omnes, qui píe vólunt vívere in Christo Jesu, persecutiónem patiéntur. Mali autem hómines, et seductóres, profícient in peius; errántes et in errórem mitténtes.
„I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając” (2 Tm 3, 12-13).

Wśród cnót kardynalnych pierwsza jest cnota roztropności. Jest ona potrzebna zawsze i wszędzie. Nie negując przecież jej konieczności, stwierdzamy, co następuje.
Są dwa różne nurty motywacyjno-intencyjne – diametralnie różne:
– Tak głosić prawdę, aby jej nie umniejszyć ani nie zdeformować.
– Tak głosić prawdę, aby uniknąć prześladowań.
Wybór prędzej czy później staje się oczywisty. Trzeba wybrać. Należy wybrać. Powinno się wybrać.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube