Lepiej modlitewnie zamilknąć

Wysłuchiwał epopeje na temat błota i przyświadczał im.

Elementy apologii modernistycznego nieporządku?
Wyrazy sympatii dla modernistycznego nieporządku?
Przejawy wiernopoddańczej lojalności wobec modernistycznego nieporządku?
Takie zjawiska w środowiskach odwołujących się do Tradycji?
Jeżeli poznałeś piękno, doskonałość, moc, dostojeństwo tradycyjnej liturgii i intronizację Pana Jezusa, jaka ma miejsce w Mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, i nie umiesz tych rzeczywistości obronić, to milcz, abyś nie był winny mieszania piękna z błotem modernizmu. Zachowaj modlitewne milczenie. I nie przyznawaj racji, tym którzy nadal mieszają świętość z błotem. Nie przyświadczaj błędowi i destrukcji. Lepiej modlitewnie zamilknąć.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube