Tylko jeden Biskup?

Bp A. Schneider (2)

Biskup Athanasius Schneider mówi.
«Każdy w Kościele – od prostych wiernych do posiadaczy Magisterium – powinien powiedzieć:
„Non possumus!” Nie zaakceptuję niejasnej mowy ani umiejętnie zamaskowanych furtek prowadzących do profanacji Sakramentu Małżeństwa i Eucharystii. Nie przyjmę również kpiny z szóstego Przykazania Bożego. Wolę sam być ośmieszany i prześladowany niż akceptować dwuznaczny tekst i nieszczere metody. Wolę krystaliczny „obraz Chrystusa Prawdy, niż wizerunek lisa zdobionego drogimi kamieniami” (za św. Ireneuszem), bo „wiem, komu uwierzyłem”, „Scio, cui credidi” (2 Tm 1,12)» (RC).
Tylko jeden biskup?

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus