W czasach apostazji prawda ujawnia się w niejednej duszy

Non enim dedit nobis Deus spíritum timoris; sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis.
„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).

Proces mniejszościowy i kruchutki. Blichtr ulatuje, prawda triumfuje. To się już dzieje w niejednym sercu i umyśle. Chcę podziękować Panu Bogu za każdą duszę, która już dzisiaj dopuszcza prawdę do głosu.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube