W czasach apostazji prawda ujawnia się w niejednej duszy

non enim dedit nobis Deus Spíritum timoris
sed virtutis et dilectionis et sobrietatis.
„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni,
ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).

Blichtr ulatuje, prawda triumfuje. To się już dzieje w niejednym sercu i umyśle. Czyż nie mamy wrażenia, że sprawy przyspieszają? W dobrą stronę, bo ku prawdzie.
Chcę podziękować Panu Bogu za każdą duszę, która już dzisiaj dopuszcza prawdę do głosu.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus