O. Benedykt Huculak mówi…

Wypowiedź jest konkluzją wykładu Czy Kościół jest podzielony? Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos, jaki o. dr hab. Benedykt Huculak wygłosił 21 kwietnia 2012 w Warszawie.

Dzięki uprzejmości Czcigodnego Autora udostępniamy tekst wykładu:

O. B. Huculak, Unitatis redintegratio a Mortalium animos – pdf


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube