Przed Którego majestatem Aniołowie kryją twarz…

Missa

...serviamus placentes Deo cum reverentia et metu.
„…służmy Bogu ze czcią i bojaźnią!” (Hbr 12, 28).

Naprawdę, nie wolno zabawiać się sprawami najświętszymi.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube