8 intencji strategicznych

Różaniec

Do codziennej modlitwy różańcowej zechciejmy z troską na stałe dołączyć osiem intencji strategicznych – naglących w sytuacji, w jakiej znalazł się dzisiaj Kościół Katolicki:

  1. O nawrócenie grzeszników.
  2. O pokój na świecie.
  3. O odrodzenie katolickiej wiary.
  4. O odrodzenie katolickiego papiestwa.
  5. O przynajmniej jednego biskupa w Polsce, który sam regularnie odprawiałby tradycyjną Mszę Świętą i wziął obronę Tradycję katolicką.
  6. O powstanie w Polsce przynajmniej jednego tradycyjnego wyższego seminarium duchownego.
  7. O wzrost liczby kapłanów, którzy odprawiać będą tradycyjną Mszę Świętą.
  8.  O wzrost liczby miejsc, w których odprawiana będzie tradycyjna Msza Święta.

treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube