Troski katolickich rodziców

W czasach powszechnego zamętu, jakie wtargnęły do Kościoła, niejeden rodzic – ojcowie i matki – myślący poważnie o katolickim wychowaniu swoich pociech, pragnie dla nich darów najcenniejszych: sakramentów świętych w rycie tradycyjnym, w tym Sakramentu Bierzmowania.
Trudności piętrzą się – co tylko wskazuje na skalę lekceważenia najcenniejszych skarbów łaski, jakich Kościół przez wieki udzielał dla dobra wielu dusz. Problem poważny.
Dobrą rzeczą będzie wspierać tych katolickich rodziców – ojców i matki – aby ich starania były skuteczne.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus