Kultura osobista w praktyce

Diléctio próximo malum non operátur.
„Miłość nie wyrządza zła bliźniemu” (Rz 13, 10).

Czynienie uwag bądź niestosownych aluzji do czyjegoś wyglądu jest wyrazem żenujących braków kultury osobistej. Rzymski katolik nie pozwala sobie na takie prostactwo.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus