Obowiązek!

Skoro źródłami Objawienia Bożego są Pismo Święte i Tradycja – co jest stałą nauką katolicką – wierność Tradycji i obrona Tradycji jest świętym obowiązkiem katolika.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube